Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (ЕСЕЕМ) входить до складу факультету електроенергетики та електромеханіки (ФЕЕЕМ).

   Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 11 осіб. З них мають вчений ступінь доктора технічних наук – 1 чол., вчений ступінь кандидата технічних наук – 8 чол. Викладачів за сумісництвом – 6 чол. З них мають вчений ступінь доктора технічних наук – 1 чол., вчений ступінь кандидата економічних наук – 1 чол.; аспірантів – 2чол.; навчально-допоміжний персонал – 4 чол

   Основні наукові напрями: енергозбереження; компенсація реактивної потужності; управління та нормалізація електроспоживання; оптимізація і керування якістю електричної енергії; інформаційно-вимірювальні системи контролю електроенергетичних об'єктів.

   Кафедра підтримує тісні зв'язки з багатьма провідними науковими і навчальними закладами країн СНД та Європи. Кафедра виконує спільні проекти з рядом кафедр інших університетів і наукових організацій України, у тому числі, з Національним технічним університетом України “КПІ”, Інститутом електродинаміки НАН України, Львівським національним університетом “Львівська політехніка”, Харківським національним технічним університетом “ХПІ”, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Сумським державним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Кременчуцьким національним технічним університетом ім. Михайла Остроградського.

   З метою подальшого вдосконалення підготовки фахівців, а також для координації сумісних наукових досліджень на базі структурної одиниці ВАТ АК «Вінницяобленерго» «Вінницькі високовольтні мережі» організовано філію кафедри, де здійснюється навчальна та навчально-виробнича підготовка фахівців, залучення студентів до розв’язання виробничих задач, раціоналізаторської та винахідницької роботи; проведення курсового та дипломного проектування за тематикою підприємств міста та області.