ЕСЕЕМ

...електрика- це сила

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Домашня Наука

Наукова робота на кафедрі ЕСЕЕМ

Кафедра бере активну участь у науковій роботі.

За останні 5 років на кафедрі підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій (Кравець О. М. "Контроль електромагнітних параметрів асинхронних двигунів методом зрівноваження в системах частотно-керованого електропривода" (науковий керівник – Бурбело М. Й.), Девятко М. В. "Керування компенсаційно-симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень в розподільних мережах" (науковий керівник – Бурбело М. Й.), Червінська Т. М. «Оптимальне керування реактивним навантаженням в умовах несиметрії напруг електричних мереж» (науковий керівник – Терешкевич Л. Б.), Шуллє Ю. А. "Оперативне прогнозування навантажень систем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей" (науковий керівник – Лежнюк П. Д.), Мельничук С. М. "Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів " (науковий керівник – Бурбело М. Й.).

Науково-дослідна робота кафедри тісно пов'язана з навчальним процесом і проводиться за такими науковими напрямами:

1. Теорія та практика динамічного керування режимами систем електропостачання за реактивною потужністю та якістю електроенергії – д.т.н., проф. Бурбело М.Й. До основних здобутків цього наукового напрямку належать:- розробка систем керування пристроями динамічної компенсації реактивної потужності за несиметричних навантажень;- розробка методів вимірювання параметрів трифазних навантажень в несиметричних та несинусоїдних режимах.

2. Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній та промислових підприємств – к.т.н., доц. Демов О.Д.

3. Моделі та методи симетрування напруг та компенсації реактивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній та промислових підприємств – к.т.н., доц. Терешкевич Л.Б.

4. Енергоаудит технологічних та електроосвітлювальних установок – к.т.н., доц. Бабенко О. В.

5. Адаптивні системи керування електротехнічними комплексами – к.т.н. Кравець О. М.

6. Прогнозування електричних навантажень з використанням їх фрактальних властивостей – к.т.н. Шуллє Ю. А.

7. Визначення місць пошкоджень в розподільних електричних мережах напругою 6-35 кВ зі складною топологією  – к.т.н. Кутіна М. В.

8. Системи автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами, діагностика частотно-регульованого електроприводу  к.т.н., доц. Левицький С. М.

 

 

© 2017 . Всі права захищено.
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.