ЕСЕЕМ

...електрика- це сила

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Домашня Бібліотечка

Бібліотечка

У цьому розділі ви зможете завантажити різні книги та інші матеріали, потрібні для навчання.


Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. / Уклад. М. Й. Бурбело, А. М. Волоцький, – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 47 с.


 

Бурбело М.Й., Камінський В.В., Романюк І.М. Електропостачання. Лабораторний практикум. - Вінниця: ВНТУ, 2009


Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків: навчальний посібник/ М.Й.Бурбело, О.О.Бірюков, Л.М.Мельничук. - Вінниця: ВНТУ, 2011


Бурбело М.Й.  Математичні задачі електроенергетики. Математичне моделювання електропостачальних систем : навчальний посібник  – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 185 с.


Бурбело М.Й. Проектування систем електропостачання. Приклади розрахунків. Навчальний посібник - 2-ге вид., перероб. і доп. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2005


Демов О.Д., Вержук В.В. Розрахування та вибір електричної мережі промислового підприємства. Навчальний посібник з курсового проектування. - Вінниця: ВНТУ, 2006


Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Системи електропостачання електрорухомого складу" для студентів напряму підготовки 0922– Електромеханіка всіх форм навчання / Уклад. В. О. Іванков. – Вінниця : ВНТУ, 2010


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090600(03) - "Електротехнічні системи електроспоживання". / Уклад. І.М. Романюк, - Вінниця: ВНТУ, 2009


АСУ в електроспоживанні. Програма дисципліни, методичні вказівки до ії вивчення та контрольні завдання для стyдентів заочної форми навчання спеціальності 7.090603 - "Електротехнічні системи електроспоживання". / Уклад. Л. Б. Терешкевич, - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 30 с.


Методичні вказівки до державного іспиту із спеціальності 7.090603 - "Електротехнічні системи електроспоживання". / Уклад. Л. Б. Терешкевич, М. Й. Бурбело, - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 56 с.


Методичні вказівки до державного іспитy із спеціальності 7(8).05070108 - "Енергетичний менеджмент". / Уклад. Л. Б. Терешкевич, О. В. Бабенко - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 56 с.


Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Енергeтичні підсистеми АСУТП промпідприємств" для стyдентів спеціальності 7.090603 - "Електропостачання та електрозбереження". Терешкевич Л. Б. - Вінниця, ВДТУ, 1996. - 54 с.


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Перехідні процеси". / Уклад. Л. Б. Терешкевич. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 35 с. 


 Терешкевич Л.Б. АСУ в електроспоживанні: навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 136с.


 

© 2017 . Всі права захищено.
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.