Терешкевич Леонід Борисович

Персональна сторінка: tereshkevych.vk.vntu.edu.ua.

Терешкевич Леонід Борисович - 1950 р.н., кандидат технічних наук, доцент.

 У 1974 році закінчив Вінницький політехнічний інститут та отримав диплом інженера-електрика. Педагогічну діяльність розпочав у 1975 році асистентом на кафедрі «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства». В 1980 поступив в заочну аспірантуру Київського політехнічного інституту.  У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управление несимметрией режимов в промышленных сетях с мощными электрическими нагрузками» за спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції (електрична частина), електричні системи та мережі і керування ними». У 1990 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі ЕППМ та с/г ВПІ.

Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія та 5 навчальних посібників, один з яких має гриф Міністерства освіти і науки України. Під його керівництвом захищено дві кандидатських дисертації. Наукові студентські роботи, виконані під його керівництвом, ставали переможцями та призерами на Всеукраїських конкурсах студентських наукових робіт.

Галузь наукових інтересів: автоматизація керування промисловим електроспоживанням, енергозбереження.

З жовтня 2011 року завідувач кафедри ЕСЕЕМ ВНТУ.