Демов Олександр Дмитрович

Персональна сторінка: demov.vk.vntu.edu.ua.

Демов Олександр Дмитрович - 1950 р.н., кандидат технічних наук, доцент. Заступник завідувача кафедри по науковій роботі.

В 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут. З 1975 по 1980 роки навчався в аспірантурі Київського політехнічного інституту. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення вхідних реактивних потужностей для міських споживачів електроенергії». Підготовив до захисту докторську дисертацію на тему «Оптимізація процесу впровадження компенсуючих установок в розподільних електричних мережах  на основі їх декомпозиції».

Автор 2-ох монографій, 135 наукових робіт, 56 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях ВАК, отримав 10 авторських свідоцтв на винаходи та 5 патентів на корисну модель. Є автором 6 навчальних посібників. Керує роботою магістрантів та аспірантів, два  з яких захистили  кандидатські дисертації. В 2004 – 2009 роках був членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій   по спеціальності 05.14.02.

Галузь наукових інтересів: оптимізація електроспоживання.